C/ Joan Roig i Piera 3-5 (Cubelles) 08880

AJC@jovesdecubelles.com

Junta directiva

Presidència

  • Robert monzonis : president@jovesdecubelles.com

Vicepresidència

  • Meritxell Macià : vicepresidencia@jovesdecubelles.com

Tresoreria

  • Mauri Beltran : tresoreria@jovesdecubelles.com

Secretariat

  • David Perez : secretariat@jovesdecubelles.com

 

Relacions Públiques
  • Guillem Rocha: RRPP@jovesdecubelles.com

Tecnologies de la informació i comunicació

  • Mario Sopena : tic@jovesdecubelles.com